Montaj ve Çalışma ile ilgili Hususlar


Montaj ve Çalışma ile ilgili Hususlar

  1. Mekanik salmastralar üzerinde çalışma yapılacak ise bu çalışma duruş anında,basınçsız ve soğutulmuş durumda olmalıdır.
  2. Yüzey pürüzsüslüğünün olması,sürtünme yüzeylerinin işletme şartlarına göre olması,elestomerlerin çalışma ortamına uygun olması,pompa ekipmanlarının(rulman,mil’in vb.)standart çalışması ve mil salgısı gibi etkenler mekanik salmastraların verimini düşürür.
  3. Mekanik salmastralarda montaj öncesi hassasiyet;çalışma ve uzun ömür ile doğru orantılıdır.bu nedenle çalışma yüzeylerine ve elestomerlere zarar verilmemeli ve temizliğe dikkat edilmelidir.
  4. Mekanik salmastra tercih edilirken işletmedeki çalışma ortamı göz önünde bulundurularak en uygun salmastra uygulanmalıdır.
  5. Montaj öncesi sabit eleman yatağının,mil yüzeylerinin temiz ve pürüzsüz olmasına dikkat edilmelidir.Sabit yüzey O-ringleri dönmeyi önlemek için kuru olarak monte edilmelidir.Sadece döner eleman montajında sürtünme kuvvetini azaltmak için sızdırmazlık ringlerinin yerleştiği bölgeye mil üzerine hafif ince yağ veya silikonlu gres veya su ile nemlendirilmelidir…
  6. Kayan yüzeyler hiçbir zaman ıslatılmamalı daima her zaman kuru monte edilmelidir.Üzerine ve içine mekanik salmastra yerleştirilecek tüm kenarlara 30*2 mm fatura verilmeli ve çapakları alınmalıdır.
  7. Kayan yüzeylerin düzgünlüğü,bunların sıcaklık ve basınç altındaki deformasyonu,fabrikanın işletilme tarzı,sızdırmazlığı sağlanacak akışkanların özellikleri,mekanik salmastranın takılmasındaki dikkat ve doğruluk,O-ringlerin ortama uyumuSızıntıyı etkileyen faktörlerdir.
  8. Tork iletimini helisel yayla sağlamak mekanik salmastrayı dönme yönüne bağımlı kılar,dönen sızdırmazlık yüzeyine karşıdan bakıldığında saat yönüne dönen şaftlarda sağa sarımlı yay,saat yönü tersine dönen şaftlarda ise sola sarımlı yay kullanılır.Montajı kolaylaştırmak için konik helisel yay mile doğru sarım yönü tersine burularak İtilir.
  9. Körüklü salmastraların montajı yapılırken vida sıkar gibi burularak takılmalı ve yüzey paralelliğine dikkat edilmelidir.Vidalı kilitlemelerde ise özel bir kilitleme tertibatı yoksa pimler montaj ölçüsünde dikkatlice sıkılmalıdır.
  10. Mekanik salmastralar montaj yapıldıktan sonra kuru çalışmamalarına dikkat edilmelidir.

Bu gönderiyi paylaş