Mekanik Salmastrada Dönme Yönü ve Balans


Mekanik Salmastrada Dönme Yönü ve Balans

  • Balanssız Salmastralar
  • Balanslı Salmastralar
  • Dönme yönüne bağımlı salmastralar
  • Dönme yönünden bağımsız salmastralar

Balanssız Salmastralar

Mekanik salmastra yüzeyleri üzerinde eksenel olarak pek çok kuvvet oluşmaktadır.Yay baskısı ve sıvı basıncının uyguladığı hidrolik kuvvet mekanik salmastrayı bütün halde tutarken;yağlama filminin uyguladığı kuvvet buna karşı koyar ;fakat yüksek basıç ve yük altında karşı koyamadığında ise yağlama filmi oluşmayacağından yüzeyler kuru çalışmaya maruz kalacak ve kopmalar meydana gelecektir.Bu nedenle Balanssız (dengelenmemiş)salmastralar düşük basınçlar için idealdir.

Balanslı Salmastralar

Balanssız salmastralardaki kuvvetler arasındaki bu baskıyı azaltmak için eksenel dönüşlerde salmastraların çalışma yüzeylerini; sıvı ile doğru ilşkili olan hidrolik kuvvetin etkisinden ve kuru çalışmasını engellemek için yapılan dizayn uygulamasıdır.
Kısaca döner eleman ve sabit eleman çalışma yüzeylerini bu kuvvetten en az etkilenmeleri için yapılan yapılan teknik tasarımdır.

Dönme yönüne bağımlı salmastralar

Dönme yönü;konik yaylı diye tabir edilen mekanik salmastralar için geçerlidir.Yayın dar konik tarafı mile geçirildiğinde ;hareketi milden alır ve döner elemana aktarır.Bu hareket yayın şekline bağlı olarak yaydaki tutucu çıkıntı döner elemandaki kanala girerek sağlanır.Bu da salmastrayı dönme yönüne bağımlı kılar.Aşağıda dönme yönleri belirtilmiştir.

 

Dönme yönünden bağımsız salmastralar

Mekanik salmastralarda tork iletimi pim,setuskur ile yapılacak şekilde dizayn edilen mekanik salmastralarda yaprak yay,süp.sin.yay çok yaylı yay kullanılacağından mekanik salmastra dönme yönünden bağımsız olacaktır.

Bu gönderiyi paylaş