MEKANİK SALMASTRA


Mekanik Salmastralar; dönen ve sabit kısımdan oluşan dinamik ekipmanlarda akışkan sızıntılarının giderilmesi ve istenmeyen akışkan ve partüküllerin ortama girmesini engelleyen parçalardır. Mekanik salmastralarda sabit eleman pompanın gövdesinde sabitlenmiştir.Döner eleman ise pompa miline sabitlenmiş olup pompa çalışınca dönmektedir. Mekanik Salmastra bileşenlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • •  Döner Eleman

  • •  Sabit Eleman

  • •  O-Ring-Körük-Kep

  • •  Yay


Döner eleman ve sabit eleman çalışma yüzeyleri;yay ve pompalanan sını basıncı aracılığı ile birbirlerine kuvvet uygularlar.Döner eleman o-ringleri ;döner eleman ile mil arasındaki sızdırmazlığı,sabit eleman o-ringi ve sürtünme yüzeyleride sıvının atmosfer tarafı sızdırmazlığını sağlarlar. Pompalanan sıvı çalışma sırasında iki yüzey arasında (sabit ve döner yüzeyler)yağlama filmi oluşturur.


Yağlama filminin buharlaşmasıyla ;buharlaşma bölgesinde mikroskopik tortular oşuşmaya başlar ve bu tortular salmastra boşluğunda kalarak aşınmaya sebeb olurlar.Bu tip tortulaşma bir çok sıvı tipinde görülmektedir.Pompalanacak sıvının kristalleşme durumu varsa o zaman aşınmaya karşı daha dirençli tc.ve sic karbür yüzeyler tercih edilmelidir. Bu yüzeylerin salmastra boşlukları daha dar olacağından katıların girme riski ve tortu oluşma riski daha az olacaktır.


Bu nedenle salmastra seçimine dikkat etmek gerekir.

Copyrigt © 2013 Polimak.com.tr | TasarımProgramlama